Konfrontacje Plakatu Studenckiego

To cykliczna wystawa plakatów, drukowanych, wyświetlanych w tym także animowanych, które powstały w ramach zajęć dydaktycznych w pracowniach grafiki polskich uczelni wyższych. Wyjątkowa kolekcja różnorodnych prac pokazuje kierunki rozwoju plakatu, wielość odmian i realizacji. Uświadamia, jak szerokim pojęciem jest plakat i jak w przyszłości będzie zmieniać się jego forma. To miejsce dialogu między nurtami, stylami i programami dydaktycznymi, podkreślające potrzebę i rolę różnorodności dla rozwoju … Czytaj dalej Konfrontacje Plakatu Studenckiego