To cykliczna wystawa plakatów, drukowanych, wyświetlanych w tym także animowanych, które powstały w ramach zajęć dydaktycznych w pracowniach grafiki polskich uczelni wyższych.

Wyjątkowa kolekcja różnorodnych prac pokazuje kierunki rozwoju plakatu, wielość odmian i realizacji. Uświadamia, jak szerokim pojęciem jest plakat i jak w przyszłości będzie zmieniać się jego forma. To miejsce dialogu między nurtami, stylami i programami dydaktycznymi, podkreślające potrzebę i rolę różnorodności dla rozwoju kultury.

Plakaty tematyką nawiązują do klasyki literatury, muzyki, teatru, filmu, a także bieżących tematów społecznych. W ostatnim czasie obserwujemy więcej plakatów zaangażowanych i manifestów, które powstały pod wpływem aktualnych wydarzeń. To mocny głos młodych projektantów zarówno w sferze idei, jak i formy.

Przywilej młodych, żeby podważać ustalone normy projektowe swoich poprzedników, jest tu widoczny. Nie boją się popełnić błędu. Nie muszą być poprawni politycznie. Ich wyobraźnia jest krnąbrna i żądna eksperymentowania. Także postęp techniczny i możliwości związane z nowymi narzędziami są przez studentów wykorzystywane w pełni i z dużą swobodą, co nadaje plakatom atrakcyjną, świeżą formę.

Festiwal skierowany jest do studentów kierunków artystycznych, osób zainteresowanych grafiką projektową, a w szczególności do miłośników sztuki plakatu.

Celem Konfrontacji jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu. Jest to także przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.

Współcześnie, w dobie digitalizacji, gdy niemal każdy uznaje za naturalne posiadanie urządzenia z wyświetlaczem, plakat jest nam jeszcze bliższy. W ostatnim czasie, pod wpływem światowych wydarzeń, częściej widzimy go na wyświetlaczu niż jak dotychczas, w wersji drukowanej. Multimedialne informacje, elektroniczne podpisy, cyfrowe życzenia, zdalne spotkania… Plakat dobrze się czuje w przestrzeni wirtualnej, a jego animowane czy interaktywne rodzaje są już codziennością. Wydaje się, że jest to najważniejszy kierunek rozwoju tej dziedziny sztuki.

Kurator projektu: mgr Wojciech Kołek

Rada programowa: prof. Wojciech Regulski, dr hab. Dariusz Vasina, dr Bartłomiej Bałut, mgr Joanna Tyborowska
Organizator: Wydział Sztuki PWSZ w Tarnowie

https://www.facebook.com/KonfrontacjePlakatu
http://wydzialsztuki.pl/konfrontacje-plakatu

Konfrontacjach Plakatu Studenckiego dotychczas wzięły udział:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu