Karol Szafran

Fundamenty kultury wizualnej

Mnogość i ewolucje obrazów Obecnie, w trakcie nieustannie zachodzących przemian technologicznych, kulturowych oraz światopoglądowych, ciągle ewoluuje status...
Karol Szafran

Karol Szafran

Urodzony 1988 w Krakowie. Zajmuje się grafiką oraz mediami cyfrowymi. W swoich działaniach stara się znaleźć idealny kompromis pomiędzy tym co nowoczesne, a tym co klasyczne. Poszukuje związków formalnych pomiędzy konstrukcja a dekonstrukcją obrazu, wahań pomiędzy detalem a całością, scalaniem a rozpadem, porządkiem a chaosem. Bazuje na problemach teorii koloru i zasadach percepcji. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, obecnie doktorant macierzystej uczelni. Asystent w Pracowni Fotografii 3 (fotografii cyfrowej) na Wydziale Grafiki w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych, ASP w Krakowie.