Monika Kozioł

Monika Kozioł

Monika Kozioł

Historyczka sztuki, kuratorka wystaw oraz projektów pozawystawienniczych z zakresu sztuki współczesnej, autorka tekstów na temat sztuki po 1945 roku. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzania kulturą w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pracuje w Ośrodku Kultury Norwida, gdzie kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatka Stypendium Twórczego Miasta Kraków. Szczególnie interesuje ją sztuka współczesna Europy Środkowo-Wschodniej oraz historia rozwoju środowiska artystycznego Nowej Huty w Krakowie w latach 60. i 70. XX wieku. Członkini kolektywu kuratorskiego Zia-Ziu.