Zofia Małysa-Janczy

Zofia Małysa-Janczy

Zofia Małysa-Janczy

Historyczka sztuki, kuratorka, romanistka. Ukończyła historię sztuki i filologię francuską na UJ. Od 2017 r. doktorantka w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, gdzie pisze rozprawę poświęconą twórczości Michela Houellebecqa. Kuratorka wystaw realizowanych w Polsce i za granicą, między innymi w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, BWA w Tarnowie, krakowskich galeriach Widna, Shefter Gallery, Szara Kamienica, a także praskiej Meet Factory. Autorka licznych artykułów naukowych oraz esejów z zakresu sztuki współczesnej i literaturoznawstwa. Od 2021 r. realizuje projekt Kunstkamera. Prywatne kolekcje sztuki i designu.