Zuzanna Sokołowska

Zuzanna Sokołowska

Zuzanna Sokołowska

historyczka i filozofka. Współpracuje z dwutygodnikiem „artPapier” oraz "Kulturą Liberalną". Publikowała także na łamach między innymi „Rity Baum” oraz czasopisma kulturalnego „Fragile”.