Tadeusz Pietrzkiewicz

Tadeusz Pietrzkiewicz

Tadeusz Pietrzkiewicz

Projektant, architekt wnętrz, profesor tytularny, pracownik badawczo-dydaktyczny na Kierunku Architektura Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Absolwent Kierunku Architektura Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Autor wielu zrealizowanych projektów przestrzeni mieszkalnych, wnętrz hoteli, przestrzeni biurowych. Ponadto zajmuje się wystawiennictwem, głównie dzieł sztuki oraz architekturą monumentalną i sakralną. Prodziekan ds. Studenckich w kadencji 2012/16, a następnie Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa macierzystej uczelni w kadencji 2016/20 oraz 2020/24.