Dominik Kuboń

Dominik Kuboń

Dominik Kuboń

Magistrant historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, stażysta w BWA Tarnów. Zajmuje się szeroko rozumianymi motywami astronomicznymi i astrologicznymi w polskiej sztuce współczesnej. Do zainteresowań badawczych włącza także historię fotografii oraz queer i gender studies.