Konrad Waniewski

Konrad Waniewski

Konrad Waniewski

Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Koordynator międzynarodowego zespołu tłumaczy aplikacji DailyArt. Pracownik grantu badawczego "Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich archidiecezji Katowickiej i diecezji Gliwickiej". Prowadzi zajęcia z historii sztuki w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.