Dobre Cechy

Po co miastu rzemieślnicy?

Działalność starych zakładów handlowych i usługowych stanowi przykład rzadko dziś spotykanego przywiązania do ręcznej, pełnej poświęcenia i zaangażowania pracy....
Dobre Cechy

Dobre Cechy

Dobre Cechy to próba stworzenia narzędzia, które prezentowałoby rzemiosło nie jedynie jako „skansen dawnych czasów”, ale przeciwnie – obszar tętniący życiem, z ogromnym potencjałem do wykorzystania w przyszłości. Trzy lata temu, jako nieformalna grupa, założyliśmy stronę internetową www.dobrecechy.pl, gdzie ukazują się reportaże i fotografie, prezentujące zakłady rzemieślnicze i usługowe w Krakowie. Naszym założeniem było pokazanie wciąż żywych miejsc i charyzmatycznych osób, nie zaś ubolewanie nad „ginącym”, „odchodzącym” rzemiosłem. Staraliśmy się choć w części uchwycić trud i pasję poznanych przez nas rzemieślników. Nasze działania są zaproszeniem do rozmowy o doświadczeniach i możliwych rozwiązaniach problemów rzemiosła, które pozostaje dziś w cieniu zainteresowań władz miasta i deweloperów. W listopadzie 2015 r., już jako Stowarzyszenie Dobre Cechy, zorganizowaliśmy wystawę zdjęć i wydaliśmy książkę „Dobre Cechy”, zbierającą historie 24 krakowskich zakładów. Książka stanowi rejestrację rzeczywistości, która konsekwentnie zmienia swoje oblicze, traci dawny blask, a czasami odchodzi już w zapomnienie. To zapis działalności ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili pracy będącej równocześnie ich pasją. To w końcu świadectwo inicjatywy Dobre Cechy, zrodzonej w wyniku wielu godzin rozmów z ludźmi, szacunku do pracy rąk i do zaufania stałych odbiorców.