Jan Nuckowski

Znak? Znak!

Jak często używamy pojęcia „znak”?  Często. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że bardzo często. Gdy jednak pada pytanie – co to jest znak, zapada krępująca ...
Jan Nuckowski

Jan Nuckowski

Urodzony w 1946 w Katowicach. Studia na Wydziale form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dyplom w roku 1972, pod kierunkiem prof. Ryszarda Otręby w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Profesor zwyczajny. W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Form Przemysłowych. Od roku 2002 kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej.