Katarzyna Górowska

Plakat. Co to jest?

Plakat z definicji jest gatunkiem grafiki użytkowej, spełniającym funkcję informacji, reklamy, propagandy czy agitacji politycznej. Dziedzina sztuki, która od b...
Katarzyna Górowska

Katarzyna Górowska

Historyczka sztuki. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuje na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.