Sandra Krysa

Kolekcja i jej kreator

Kolekcja jest zbiorem przedmiotów tego samego typu, gromadzonych z powodu ich wartości artystycznej bądź historycznej. Od kiedy się narodziliśmy, każdy z nas zb...
Sandra Krysa

Sandra Krysa

Absolwentka Zespołu Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Interesuje się projektowaniem graficznym, animacją i historią sztuki.