Wojciech Regulski

Singular. Dorota Bernacka.

W piątek 20 października br. odbył się w tarnowskim BWA wernisaż wystawy malarstwa Doroty Bernackiej, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Bezpośrednią prz...
Wojciech Regulski

Wojciech Regulski

Profesor nadzwyczajny w ASP w Krakowie i kierownik Pracowni Liternictwa i Typografii na Wydziale Grafiki. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.