„Co (nie)przystoi mężczyźnie. Ubiór męski w sztuce i kulturze” pod redakcją Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej to zbiór artykułów polskich specjalistów, które opowiadają o przeobrażeniach stroju męskiego w kontekście transformacji kulturowych. Książka omawia zagadnienia takie jak: Brummell, dandyzm i inne formy autokreacji w modzie męskiej; strój jako element męskiej tożsamości oraz relacje między ubiorem męskim a wzorcami męskości.

W Polsce jest to unikatowa pozycja z zakresu studiów nad strojem. Bowiem ubiór i – szerzej – zewnętrzny wizerunek mężczyzny, jak również moda męska, przyciąga znacznie mniej uwagi niż zjawiska z dziedziny mody kobiecej. W polskich badaniach jest to tematyka rzadko poruszana, omawiana głównie w ramach badań etnograficznych lub kostiumologicznych.
Wydawcą publikacji jest Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo TAKO. Książka powstała we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku.

Spis treści

Magdalena Furmanik-Kowalska, Anna Straszewska
„Co (nie)przystoi mężczyźnie”, czyli kilka słów wstępu o stroju męskim w sztuce i kulturze

Część I
Brummell, dandyzm i inne formy autokreacji w modzie męskiej

Anna Antonowicz
Piękny Brummell – męski dandys
Dorota Morawetz
Dandysi i ekstrawaganci, czyli paroksyzmy męskiej elegancji
Anna Domin
Męski gorset – przedmiot uwielbienia czy kpin? Dziewiętnastowieczny dandys i jego współczesny następca
Joanna Dobkowska
Jak powinien wyglądać poeta? Od abnegacji do dandyzmu
Adam Drozdowski
Walka o nowego gentlemana. Wyzwolony wizerunek mężczyzny, kreowany przez brytyjską Partię Reformy Stroju Męskiego, na tle obowiązujących norm konserwatywnych
Grażyna Bobilewicz
Papuga czy dandys? Image rosyjskiego stilagi w latach 1940–1960 w kontekście społeczno-kulturalnym

Część II
Strój jako element tożsamości

Justyna Majerska-Sznajder, Tymoteusz Król
W cieniu swoich żon, czyli rzecz o wilamowskim stroju męskim
Aneta Pawłowska
Afropolitanin – współczesny dandys z Afryki

Część III
Prasa a moda męska

Gabriela Juranek
Przemiany w modzie męskiej i dominującym wzorcu męskości
na przykładzie francuskich publikacji modowych z lat 1778–1793
Joanna Regina Kowalska
Modny czy nie? Mężczyzna w PRL-u według Barbary Hoff i Janiny Ipohorskiej w latach 1954–1968

Część IV
Strój a wzorce męskości

Agnieszka Narewska
Baletowa moda dla mężczyzn
Eleonora Jedlińska
Maciej Toporowicz versus Bruce Weber. Obsession for Men – krytyka fascynacji faszyzmem w fotografii mody męskiej

Anna Dzierżyc-Horniak
Czy mężczyźni marzą o stroju superbohatera? Wzorce męskości osadzone w kulturowym kontekście stroju herosa popkultury

Okładka książki