Ewa Landowska

Odkrywamy piękno na nowo.

Z jednej strony wydaje się bardzo archaicznym rzemiosłem, do niczego nieprzydatnym, służącym tylko jako muzealny eksponat, a jednak przyciąga dziś niemałe grupy...
Ewa Landowska

Ewa Landowska

Kaligrafią zajmuje się od roku 1999, a od 2006 prowadzi warsztaty, kursy oraz pokazy kaligrafii na terenie całego kraju. Tworzy i projektuje własne kroje pisma w oparciu o klasyczne alfabety. Jest współautorką wydanego w 2016 roku podręcznika do kaligrafii pt. Piękna litera . W roku 2015 Kancelaria Sejmu powierzyła jej sporządzenie kaligrafowanego egzemplarza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.