Piotr Barszczowski

Graficzna transcendencja

KRZYŻ – PRAZNAK Kilka słów o najstarszym znaku ludzkości „To znaki i symbole rządzą światem, a nie słowa czy prawa” – Konfucjusz Dwie kreski: pionowa i poz...
Piotr Barszczowski

Piotr Barszczowski

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Doktor sztuki, artysta plastyk, fotografik, projektant i teolog. Specjalizował się w dziedzinie komunikacji wizualnej i historii sztuki sakralnej. Autor identyfikacji wizualnych ponad 300 firm. Twórca „Neowitrażu”, założyciel grypy artystycznej „Neosecesja”. Wykładowca na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.