Sławomir Kozioł

Sławomir Kozioł

Sławomir Kozioł

Student grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.