wystawy

Wizualizowanie śmierci

W Muzeum Śląskim trwa ekspozycja Lecha Majewskiego Polana, której kuratorami są Joanna Szeligowska-Farquhar oraz Karol Makles. Wystawa oscyluje wokół wciąż nie...

Singular. Dorota Bernacka.

W piątek 20 października br. odbył się w tarnowskim BWA wernisaż wystawy malarstwa Doroty Bernackiej, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Bezpośrednią prz...