Wystawa czynna od 4 marca do 11 kwietnia 2021

BWA Tarnów | Pałacyk Strzelecki | ul. Słowackiego 1 | Tarnów

Artystki i artyści: Dominika Borek, Piotr Bożyk, Magdalena Daniec, Tomasz Daniec, Piotr Idzi, Katarzyna Karpowicz, Marcin Kowalik, Łukasz Murzyn, Bartek Otocki, Łukasz Pazera, Marcin Pazera, Przemysław Pokrywka, Marek Rachwalik, Studio 2: Beata Kotnowska / Dariusz Vasina, Zofia Szczęsna, Krzysztof Tomalski, Tomasz Winiarski, Bartosz Zaskórski Kuratorzy: Dominika Borek, Przemysław Pokrywka

Pomysł zorganizowania wystawy Antygrawitacja wynika z obserwacji działań współczesnych artystów. Powtarzające się motywy, jak choćby te inspirowane sztuką science-fiction, ale nie tylko, zdają się wpisane w ich aktualne zainteresowania. Przyjmując formułę wystawy zbiorowej mamy na celu prezentację szerokiego spektrum działań artystów-naukowców. Zbioru rozmaitych artystycznych narracji mających u swej podstawy rodzaj porzucenia realizmu, w których uwidoczniła się potrzeba ukazania rzeczywistości o odmiennym „prawie ciążenia”. W działaniach tych upatrywać można portret współczesnego człowieka, podejmującego próbę wejścia w inny, wyimaginowany wymiar, chcącego przekroczyć barierę ograniczeń materii.

Projekt Antygrawitacja poza podejmowanym aspektem artystycznym i badawczym, realizującym się w formie wystawy oraz publikacji, ma stanowić pole obserwacji umożliwiające podjęcie próby interpretacji i formułowania pytań oscylujących wokół myśli futurologicznej i antropologicznej. Zestawienie różnorodnych dzieł artystów stwarza potencjał dla nakreślenia wielowymiarowych kontekstów, bądź to rozumianych dosłownie, bądź metaforycznie, zawierających się w pojęciu „antygrawitacji”. Samo to pojęcie zdaje się odsyłać do świata fikcji. Do rzeczywistości obejmującej marzenia o nowym i innym, wyobrażenia człowieka wykraczające poza namacalną i daną rzeczywistość.

Przedstawienia ujęte w prezentowanych obrazach lub obiektach dezorientują i zniekształcają sygnały pochodzące od znanego świata zmysłów. Wymuszając obranie nowej orientacji, w sposób mniej lub bardziej oczywisty (lub nawet symboliczny), odrywają się od realności i ziemskiej rzeczywistości, przenoszą w świat wyobrażonego i niemożliwego.

Szerokie spektrum działań artystycznych scalonych motywem przewodnim wystawy – „stanem antygrawitacji”, z jednej strony tworzy signum świadomości współczesnego człowieka, sygnalizującego znaczące punkty ewolucji myśli ludzkiej, z drugiej – implikuje filozoficzne, antropologiczne pytania o kondycję ludzkiej egzystencji.

Prezentacja wystawy będzie miała miejsce w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie – mieście urodzenia wybitnego kosmologa ks. Michała Hellera, pisarza Jacka Dukaja i architekta Jana Głuszaka „Dagaramy” w przypadający 2021 rok, którego patronem został Stanisław Lem.

Wystawa i publikacja są realizowane w ramach projektu badawczego na Wydziale Sztuki PWSZ w
Tarnowie.